Het gaat waar het over moet gaan.

Individuele ontwikkeling

Teamontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Hoe meer je in verbinding staat met jezelf, hoe krachtiger de verbinding met een ander en de wereld om je heen. Stilstaan bij wie je ten diepste bent en wilt zijn, bij je dromen, ambities, gedachten en gevoelens, en de weg die jij daarbij kiest, draagt bij aan je persoonlijke stevigheid.

 

Wij vinden dat ruimte nemen voor je eigen ontwikkeling de basis is voor persoonlijke en professionele groei. Vind de moed om in een veilige bedding in de spiegel te kijken en te reflecteren op jezelf, in relatie tot een ander en je persoonlijke en/of professionele omgeving.

 

Om dat te faciliteren bieden we een breed programma aan van:

  • individuele coaching
  • persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten voor professionals, beleidsmakers, adviseurs en leidinggevenden

 

Voorbeelden van persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten zijn de leergangen 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein', 'Meesterschap in het publieke domein' en de tweedaagse 'Op verhaal komen' en 'Heroriëntatie op je levensloopbaan'.

De focus van- en de dynamiek in een team van professionals zijn bepalend voor haar succes. De complexe mix van eisen, belangen en percepties in het team vertroebelen vaak het samenspel en het werkplezier.

 

Teams die bij elke opgave zichzelf kunnen ont-wikkelen, letterlijk zich van elk probleem kunnen ontdoen, en de vraag durven stellen: 'Waar zijn we als organisatie en als team van?', winnen aan kracht, slagvaardigheid en succes.

We ondersteunen teams op zoek naar de ruimte in het speelveld zodat elk teamlid over zijn eigen belang heen durft en wil kijken om een bijdrage te leveren aan het belang en het succes van het team en de doelstelling van de organisatie.

 

Om terug te kunnen keren naar kern van het team hanteren we het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. We doen dat vanuit een veilige bedding waar er ruimte is om werkelijk te luisteren en waarin 'hard' en 'hart' beide mogen spreken. Op die manier leggen we de basis voor eigen continue ont-wikkeling en brengen we focus aan op de doelstelling van de organisatie en de taak van het team. Het spreekt vanzelf dat elk teamtraject maatwerk is.

Organisatie-ontwikkeling begint van binnenuit met de vragen: 'Wat is het bestaansrecht en daarmee het doel van de organisatie en hoe dragen leidinggevenden en medewerkers daaraan bij?'

 

Elke organisatie is uniek en heeft haar eigen opgaves. MW&V ondersteunt leiders om daarbij het voortouw te nemen en zichzelf en hun medewerkers uit te nodigen om hun vakmanschap, daadkracht, initiatief, energie en focus in te brengen en zich daarin te blijven ontwikkelen.

 

Daarmee werken we aan het hart en de ziel van de organisatie, vanuit de visie dat er zonder bezielde mensen die er populair gezegd 'voor willen gaan', geen succes mogelijk is.

 

Organisatie-ontwikkeling is werken op twee fronten, leiders en medewerkers, om zo één krachtig gezamenlijk front te kunnen vormen in een dynamische wereld van intensief samenwerken en resultaten boeken. Om die reden focussen we bij organisatie-ontwikkeling op zowel de leiders als de medewerkers vanuit ons adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'.

BTW-vrije opleidingen 2018 - 2019

Leergang ‘Persoonlijk leiderschap in het publieke domein’

 

 Meer Werking door Vakmanschap (MW&V1)

 

Ambtelijk vakmanschap

De politiek‐bestuurijke context, de betrokkenheid van burgers en allerlei belangengroepen, wisselende coalities en samenwerkingspartners, (ogenschijnlijke) concurrentie en samenwerking tussen de departementen en met andere bestuurslagen, en de invloed van de media maakt het werken in het publieke domein niet eenvoudig.

Dat vereist vakmanschap vanuit persoonlijk en professioneel leiderschap. Dit traject stelt jou in staat om je vakmanschap een boost te geven.

Leergang ‘Meesterschap in het publieke domein’

 

Meer Werking door Verdieping (MW&V2)

 

Resultaat door meesterschap

Je bent gewend om op jezelf en je functioneren in je werk te reflecteren, je weet hoe de hazen lopen in de politiek‐bestuurlijk-ambtelijke krachtenvelden en je kent de loopholes van het politiek-bestuurlijke proces. Je bent een vakman pur sang. Je moet nieuwe strategische allianties en netwerken zoeken, verbindingen aangaan in een veld waar de belangen hoog zijn en elke gebeurtenis zich tot een incident kan ontwikkelen. De geschetste complexiteit en workload in je vak kun je de baas blijven als je je passie verbindt aan het voeren van regie op het geheel. Je wilt meester worden in je vak binnen het publieke domein.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Bekijk en print of download de brochure van de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2018‒2019' met alle informatie over de leergang.

Bekijk en print of download de brochure van de Leergang 'Meesterschap in het publieke domein 2018‒2019' met alle informatie over de leergang.

Direct het aanmeldingsformulier van de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2018‒2019' invullen op Google forms. Wanneer je hem invult en verzendt ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek om te kijken of de leergang jouw past.

Direct het aanmeldingsformulier van de Leergang 'Meesterschap in het publieke domein 2018‒2019' invullen op Google forms. Wanneer je hem invult en verzendt ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek om te kijken of de leergang jouw past.

Download het aanmeldingsformulier van de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2018‒2019'. Wanneer je hem invult en mailt ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek om te kijken of de leergang jouw past.

Download het aanmeldingsformulier van de Leergang 'Meesterschap in het publieke domein 2018‒2019'. Wanneer je hem invult en mailt ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek om te kijken of de leergang jouw past.

Studiegids 2018 - 2019 BTW-vrije opleidingen

Download de studiegids 2018 - 2019 met alle BTW-vrije opleidingen van MW&V.

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Teamontwikkeltrajecten op maat

 

Het ontwikkelen van teams luistert nauwgezet. Er spelen vele, vaak ook nog eens tegengestelde doelstellingen, behoeftes en belangen. In samenspraak met de opdrachtgever en de leden van het team brengen we de zakelijke en menselijke kant in beeld en bepalen het doel en de invulling van het ontwikkeltraject. Teamontwikkeltrajecten variëren van conflictoplossing en zelfsturing tot revitaliseren en enthousiasmeren.

 

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Individuele coaching

 

Vind op jouw vraag of vragen een passend antwoord

 

Individuele coaching van professionals, leidinggevenden, managers en directeuren op een breed terrein van zowel loopbaan-, functionerings-, effectiviteits- als ontwikkelingsvraagstukken. Voor coaching en begeleiding van mensen in de privésituatie is er een apart aanbod. De nadruk ligt dan op ondersteuning bij (levens)vraagstukken in relatie tot persoonlijk dagelijks functioneren.

 

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Op verhaal komen

 

Even stilstaan bij jouw eigen verhaal

 

Waar kom ik vandaan, waar sta ik nu en waar ga ik naar toe? Je hebt zo je eigen verhaal dat gaandeweg meer inhoud en richting krijgt. In werk en privé liggen steeds verschillende accenten, maar je hele eigen verhaal komt slechts zelden echt aan de orde. We geven je de mogelijkheid om in twee dagen van rust en ruimte op verhaal te komen. Laat je inspireren door elkaars verhalen te horen, daarop te reflecteren en elkaar te bevragen. Jouw verhaal is het waard om te vertellen en om echt gehoord te worden!

(Her)oriëntatie op je (levens)loopbaan

 

Maak van je leven je loopbaan

 

Je bent op zoek naar de balans in je werk, je privéleven of tussenbeide en je blijft je afvragen wat nu een volgende stap kan zijn, dan is deze tweedaagse van reflectie en inspiratie iets voor jou. Samen met anderen wissel je oefeningen, beweging, reflectie en rust af passend bij de dynamiek van dat moment. Doel is om weer in je kracht te komen en van daar uit een passende volgende stap te kunnen zetten.

Bekijk en print of download de leaflet 'Op verhaal komen' met informatie over de tweedaagse.

Bekijk en print of download de leaflet '(Her)oriëntatie op je (levens)loopbaan' met informatie over de tweedaagse.

Over MW&V

 

MW&V staat voor Monique Wijshoff en Vrienden. MW&V is een netwerkorganisatie waarin collega's en gastdocenten een bijdrage leveren vanuit hun specifieke professionele achtergrond, kennis en ervaring.

 

Al 20 jaar is Monique actief in het publieke en private domein met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor haar gaan werken en leren samen en hanteert ze het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. Ze werkt vanuit een veilige bedding om zowel 'hard' als 'hart' te kunnen laten spreken. Als professioneel sparringpartner weet ze voor een ieder resultaten te bereiken die normaal gesproken niet direct binnen handbereik liggen.

Contact

 

 

 

 

 

telefoon: (0031) 6 53 73 18 96

mail: moniquewijshoff@mw-v.nl

 

 

KvK: 30281479

BTW: NL156440209B01

Bank: NL86RABO0158136055

Boskapelle 4

7065 BA  Sinderen

 © MW&V 2018

MW&V

 

BOSKAPELLE 4

7065 BA  SINDEREN

 

MONIQUEWIJSHOFF@MW-V.NL

 

(0031) 6  53 73 18 96

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van MW&V?

Voer dan je emailadres in voor onze mailinglijst.