Leergang ‘Persoonlijk leiderschap in het publieke domein'

Jaargang 2024-2025

De maatschappelijke opgaven zijn complex, met veel onderlinge samenhang en voortdurende dynamiek. De politiek-bestuurlijke context, de wisselende coalities en samenwerkingspartners, de (ogenschijnlijke) concurrentie, maar ook de integrale samenhang tussen departementen en met andere bestuurslagen maken het werk van een (semi)ambtenaar boeiend en dynamisch.
Dat vereist professioneel vakmanschap en stevig persoonlijk leiderschap. De leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein stelt je in staat om je persoonlijke en professionele ontwikkeling een boost te geven.

De leergang kent 3 pijlers:
- zelfkennis, zelfreflectie en ontwikkeling van vaardigheden
- kennis van instrumenten, processen en dynamieken binnen en buiten de eigen organisatie
- kennis van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke opgaven en hoe die verder te brengen in een complexe, dynamische context

De leergang is bedoeld voor Rijksambtenaren (uitvoering en beleid), ambtenaren van ZBO’s, provincies en gemeenten, en aanverwante organisaties uit het professionele netwerk. Voorwaarde voor deelname is dat je in jezelf en je medecursisten wilt investeren en dat je werkt aan complexe maatschappelijke opgaven, die verder reiken dan de eigen organisatie. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op een HBO/WO-werk- en denkniveau (schaal 12-13).

Heb je interesse? Als je hieronder je gegevens invult nemen we contact met je op om samen te bekijken of de leergang jou past.

BrochureAanmelden

Het gaat waar het over moet gaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe meer je in verbinding staat met jezelf, hoe krachtiger de verbinding met een ander en de wereld om je heen. Stilstaan bij wie je ten diepste bent en wilt zijn, bij je dromen, ambities, gedachten en gevoelens, en de weg die jij daarbij kiest, draagt bij aan je persoonlijke stevigheid.

Wij vinden dat ruimte nemen voor je eigen ontwikkeling de basis is voor persoonlijke en professionele groei. Vind de moed om in een veilige bedding in de spiegel te kijken en te reflecteren op jezelf, in relatie tot een ander en je persoonlijke en/of professionele omgeving.

Om dat te faciliteren bieden we een breed programma aan van:
- individuele coaching
- persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten voor professionals, beleidsmakers, adviseurs en leidinggevenden

Voorbeelden van persoonlijke & professionele ontwikkeltrajecten zijn de leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein', en de tweedaagsen 'Op verhaal komen' en 'Heroriëntatie op je levensloopbaan'.

Teamontwikkeling

De focus van- en de dynamiek in een team van professionals zijn bepalend voor haar succes. De complexe mix van eisen, belangen en percepties in het team vertroebelen vaak het samenspel en het werkplezier.

Teams die bij elke opgave zichzelf kunnen ont-wikkelen, letterlijk zich van elk probleem kunnen ontdoen, en de vraag durven stellen: 'Waar zijn we als organisatie en als team van?', winnen aan kracht, slagvaardigheid en succes.
We ondersteunen teams op zoek naar de ruimte in het speelveld zodat elk teamlid over zijn eigen belang heen durft en wil kijken om een bijdrage te leveren aan het belang en het succes van het team en de doelstelling van de organisatie.

Om terug te kunnen keren naar kern van het team hanteren we het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. We doen dat vanuit een veilige bedding waar er ruimte is om werkelijk te luisteren en waarin 'hard' en 'hart' beide mogen spreken. Op die manier leggen we de basis voor eigen continue ont-wikkeling en brengen we focus aan op de doelstelling van de organisatie en de taak van het team. Het spreekt vanzelf dat elk teamtraject maatwerk is.

Organisatieontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling begint van binnenuit met de vragen: 'Wat is het bestaansrecht en daarmee het doel van de organisatie en hoe dragen leidinggevenden en medewerkers daaraan bij?'

Elke organisatie is uniek en heeft haar eigen opgaves. MW&V ondersteunt leiders om daarbij het voortouw te nemen en zichzelf en hun medewerkers uit te nodigen om hun vakmanschap, daadkracht, initiatief, energie en focus in te brengen en zich daarin te blijven ontwikkelen.

Daarmee werken we aan het hart en de ziel van de organisatie, vanuit de visie dat er zonder bezielde mensen die er populair gezegd 'voor willen gaan', geen succes mogelijk is.

Organisatie-ontwikkeling is werken op twee fronten, leiders en medewerkers, om zo één krachtig gezamenlijk front te kunnen vormen in een dynamische wereld van intensief samenwerken en resultaten boeken. Om die reden focussen we bij organisatie-ontwikkeling op zowel de leiders als de medewerkers vanuit ons adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. 

devider_brug1_1200x200px

Leergang

Leergang ‘Persoonlijk leiderschap in het publieke domein' 2024-2025

Ambtelijk vakmanschap

Als professional werken in het publieke domein is een boeiende uitdaging. ‘Ambtenaar zijn’ is een vak dat veel vergt, persoonlijk en professioneel. Hoe doe je het goede goed, in deze tijd, in een polariserend krachtenveld, met stevige maatschappelijke opgaven?

Als (semi-)ambtenaar werk je voor de publieke zaak. Dat vereist vakmanschap vanuit persoonlijk en professioneel leiderschap. Dit traject biedt precies die combinatie en stelt je in staat om je jezelf én je vakmanschap een boost te geven.  

Data

18-20 september 2024
16-18 oktober 2024
20-22 november 2024
11-13 december 2024
15-17 januari 2025

12-14 februari 2025
19-21 maart 2025
16-18 april 2025
19-20 juni 2025

Meer informatie

Brochure

Aanmelden

Ja, ik meld mij aan voor de Leergang 'Persoonlijk leiderschap in het publieke domein 2024‒2025’. Na aanmelding nemen we contact met je op voor de verdere afwikkeling.

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Teamontwikkeltrajecten op maat

Het ontwikkelen van teams luistert nauw. Er spelen vele, vaak ook nog eens tegengestelde doelstellingen, behoeftes en belangen. In samenspraak met de opdrachtgever en de leden van het team brengen we de zakelijke en menselijke kant in beeld en bepalen het doel en de invulling van het ontwikkeltraject. Teamontwikkeltrajecten variëren van conflictoplossing en zelfsturing tot revitaliseren en enthousiasmeren.

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Individuele coaching

Vind op jouw vraag of vragen een passend antwoord

Individuele coaching van professionals, leidinggevenden, managers en directeuren op een breed terrein van zowel loopbaan-, functionerings-, effectiviteits- als ontwikkelingsvraagstukken. Voor coaching en begeleiding van mensen in de privésituatie is er een apart aanbod. De nadruk ligt dan op ondersteuning bij (levens)vraagstukken in relatie tot persoonlijk dagelijks functioneren.

Neem contact op met MW&V voor meer informatie

Op verhaal komen

Even stilstaan bij jouw eigen verhaal: 'Waar kom ik vandaan, waar sta ik nu en waar ga ik naar toe?'

Werk en privé belichten steeds verschillende kanten van jezelf, maar je hele eigen verhaal komt slechts zelden echt in z'n totaliteit aan de orde. We geven je de mogelijkheid om in twee dagen in rust en ruimte op verhaal te komen en weer eens stil te staan bij jezelf en jouw verhaal. Door te reflecteren op je eigen verhaal, en door je te laten inspireren door de verhalen van anderen, kom je weer dichter bij (de kern van) je eigen verhaal.

devider_brug1_1200x200px
Over MW&V

MW&V staat voor Monique Wijshoff en Vrienden. MW&V is een netwerkorganisatie waarin collega's en gastdocenten een bijdrage leveren vanuit hun specifieke professionele achtergrond, kennis en ervaring. Al meer dan 20 jaar is Monique actief in het publieke en private domein met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor haar gaan werken en leren samen en hanteert ze het adagium 'Het gaat waar het over moet gaan'. Ze werkt vanuit een veilige bedding om zoveel mogelijk ontwikkelruimte te bieden. Als professioneel sparringpartner weet ze voor een ieder resultaten te bereiken die normaal gesproken niet direct binnen handbereik liggen.

crkbo_docent_rgbcrkbo_instelling_rgb
devider_brug1_1200x200px
logo%20mw v
Contact

Boskapelle 4
7065 BA sinderen

telefoon: (0031) 6 53 73 18 96
mail: moniquewijshoff@mw-v.nl

KvK: 30281479
BTW: NL001815233B07
Bank: NL86RABO0158136055